Bi inox

Bi inox (thép không gỉ) cho vào máy xóc rung dùng để đánh bóng, tẩy dầu, tẩy gỉ kim loại. Có các loại bi đĩa bay, bi đũa, bi trụ,….

Bi sử dụng cùng với máy đánh bóng rung. Khi máy đánh bóng rung chạy bi sẽ được nhào trộn, trà sát vào kim loại. Đồng thời với máy chạy chúng ta nên bổ sung các loại hóa chất phù hợp để đánh bóng, tẩy via, tẩy dầu, tẩy gỉ kim loại.

Về hình dạng: Có nhiều hình dạng khác nhau như hình tròn, hình đĩa bay, hình elip, hình quả chám, hình kim, hình đũa xiên, đũa trụ,..

Về kích thước: Bi inox có rất nhiều kích cỡ khác nhau như bi phi 4, phi 5, 6, 7, 8,…

Bi đĩa bay (bi phi thuyền) 2×3, 4×6,

Bi thép không gỉ dạng đũa xiên: 4×8, 3×5 ,…..

Bi trụ: 4×8, 4×10, 5×10,…

Showing all 7 results