Đá nhựa

Dùng để mài thô và mài trung kim loại. Dùng kết hợp với máy xóc rung, máy mài lồng quay nằm ngang,…

Showing all 3 results