Hóa chất luyện kim

Hóa chất chuyên dùng cho lĩnh vực luyện kim như NaCN, hóa chất thay thế NaCN trong luyện vàng, đồng sunfat dùng để tuyển quặng, các loại dung môi, hóa chất chiết,…

Showing all 3 results