Ông Nguyễn Ngọc Sơn

GĐ Công ty TNHH sản xuất công nghệ Samas Hà Nội

“Tôi đã trải nghiệm nhiều nhà cung cấp về sản phẩm đánh bóng đồng đỏ nhưng chúng tôi chọn ADC Chem vì giải pháp họ đưa ra phù hợp nhất và trình độ tư vấn cao nhất”