QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHROMATE NHÔM

1. Chromate nhôm là quá trình tiền xử lý sơn tĩnh điện. Nói một cách khác, crommat (Chromating) nhôm mục đích để bảo vệ bề mặt nhôm không bị mốc,…

Xem thêm