ITG technology

Ông Nguyễn Xuân Hách

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty ITG Technology

Ánh Dương không chỉ là nhà sản xuất, thương mại mà còn là công ty Tư vấn công nghệ, giải pháp xử lý bề mặt kim loại tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã từng gặp.