Quy trình Phot phat thép rút

Thép rút, thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán ứng dụng làm vật liệu xây dựng, sản xuất bulong, ốc vít, dây buộc,…. Tuy nhiên, thép rất dễ bị oxy…

Xem thêm